Hizmetlerimiz

BTT Mimarlık, tasarım stüdyosunu oluşturanlardan gelen tasarım gücü, vizyonu ve birikimini bünyesine alarak daha çağdaş, estetik, fonksiyonel ve ekonomik yapılar üretebilme kabiliyeti, esnekliği ve gücüne sahip olmuştur. Gelişen ve sürekli devinim içinde olan insanın, büyük ölçekte toplumun ihtiyaçlarını en doğru ve etkili biçimde anlamaya çalışan BTT Mimarlık bu ihtiyaçlara cevap verebilecek, mevcut kaynakları en verimli biçimde kullanacak üretim (tasarım, proje yönetimi, yapım) yapmayı iş felsefesinin özünde tutar. BTT Mimarlık mimari tasarımın gelişimini, medeniyet tarihi içindeki gelişimini iyi irdelemiştir. Bu gelişimin devamının nasıl olacağını sezinleyebilecek birikimi kendi bünyesinde oluşturmuş ve bu değeri tüm tasarım stüdyosu çalışanlarına da yansıtmıştır. Tasarımı zengin ve güncel yapı teknolojileri bilgi birikimi ile destekleyen firma tasarımını yaptığı tüm yapıların yapım sürecini de iyi analiz etmektedir.

Konut Geliştirme Projeleri

Konut geliştirme projeleri büyük ölçekte, nitelikli konutların tanımlı arsa içindeki birlikteliğine verilen addır. İhtiyaca ve büyüklüğe göre projenin içeriğinde sosyal tesislerden, rekreasyon alanlarına, eğitim birimlerinden kimi zaman sağlık tesislerine kadar değişen ek birimler mevcut olur.

İhtiyaç fizibilitesinin ışığında çeşitlenen birim tipolojisi , müstakil villalardan yükske katlı gökdelenlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu değişik tipler farklı yüzdelerle birliktelik oluşturabileceği gibi sadece birinden oluşabilir. Konut geliştime projelerinin tasarımında kentsel planlama ölçeğinden, küçük sokak dokusu öğesine kadar inen şehirvilik anlayışıyla beraber, büyük apartmanların genel planlama modelinden posta kutusu tasarımına kadar inen tüm tasarımsal öğeler projelere işlenir.

BTT Mimarlık konut geliştirme projelerinde, hukusal prosedürden uygulama projelerine kadar inen tüm safhaları geçmişinden gelen deneyim ve becerisi ile optimum biçimde çözümler.

Alışveriş ve İş Merkezleri Projeleri

BTT Mimarlık büyük ölçekli alışveriş merkezleri / iş merkezleri tasarımında küçük ölçekli alışveriş merkezlerine kadar birçok projenin farklı ölçeklerde tasarımını gerçekleştirmiştir. Mega alışveriş merkezlerinin tasarım sürecinin öncesinde profesyonel çözüm ortakları ile birlikte hareket ederek ön fizibilite, shop mix çalışmaları gibi bir çok konuda çalışmalara dahil olur.

İş merkezlerinin tasarımında gelişime ve hızla değişen iş sektörlerinin ihtiyacına karşılık verecek, mülk sahibine esnek davranabilme imkanı sağlayacak tasarımların hayata geçirilmesi bu konu başlığı için firmanın ana hedefidir. Alışveriş merkezlerinin değişken yapılanması ve zaman içindeki ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahip olabilmesi için senaryolar üzerine planlamalar yapılır. Tasarımın şekillenmesinde yapının büyüklüğü ve konumu ile ilgili olmak üzere birçok danışmandan faydalanılır. Yangın danışmanları, aydınlatma danışmanları, otopark danışmanları gibi gerektiğinde türevlendirilebilinen danışmanlar karmaşık gereksinimleri doğru çözümler ile karşılamada firma tarafından tercih edilen bir yoldur.

BTT Mimarlık dünya üzerindeki gelişkin kaynakların literatürlerini ve uygulamalarını takip ederek kendini bu konu başlığında sürekli yeni ve doğru çözümlere en yakın konumda tutmaktadır.

Tatil Köyleri / Otel Projeleri

BTT Mimarlık yurt içinde şehir otelleri, kış turizmine hizmet eden oteller ve yurt dışında yaz turizmine hizmet eden tatil köyleri ile ilgili deneyimlere sahiptir. Otelciliğin özündeki "Müşteri odaklı" hizmet anlayışını tasarımlarına yansıtan firma bu alanda da iddialı çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket yatırımcının ihtiyaç programına destek sağlayacak verilerin analizini gerçekleştirerek tasarım çalışmalarına başlar. Bu kategoride ki yapıların inşaasında ihtiyaç olabilecek hukuki çözümler ve finansal kaynakların bulunmasında da firmanın uzman çözüm ortakları mevcuttur.

BTT Mimarlık tatil ve konaklama kavramlarını kullanıcının ihtiyaçlarına uygun çözmekle yetinmeyip kullanıcının henüz talep etmediği süpriz temalarla yapıların konseptini oluşturup tesise çekim gücü oluşturmaktadır.

Kamu Binaları Projeleri

BTT Mimarlık farklı fonksiyonlarla kendine münhasır ihtiyaçları olan kamu binalarına ait spesifik, öncesinde örneği bulunmayan yapıların tasarımını gerçekleştirmiştir.

Kamu binalarının zihinlerde oluşturduğu rahatsız edici genel yargıları yıkmak için çaba göstermekte olan firma, kısıtlı finansal kaynakları en etkin biçimde kullanıcak yapıların hayata geçebilmesi için çaba sarfetmektedir. Bu temel başlama kriterini, topluma önderlik ve örneklik sorumluluğunu da taşımakta olan kamu yapılarına kazandırırken nelerin hangi biçimde yapılması durumunda örnek sıfatını gerçek anlamıyla kazandırabileceğini sürekli araştırmaktadır.

BTT Mimarlık arşiv niteliği taşıyacak kamu binalarının sanatsal değerinin farkında ve her projenin ilk eskizlerinden itibaren bu sorumluluğu ve bilinci tüm firma çalışanlarıyla ortak olarak taşımaktadır.

Fabrika Projeleri

BTT Mimarlık endüstriyel yapılarda yüksek teknolojinin tasarıma yansımasının gerekliliği üzerine birçok çalışma yapmış ve halen yapmaya devam etmektedir. Yapı içerisinde üretimin niteliğine göre şekillenen ilk tasarım hamleleri yapının bulunduğu çevreye, mal sahibi kurumun misyonuna kadar bir çok parametre ile olgunlaşır.

Firma fabrikaların ana kuruluş amacı olan üretimin yanı sıra üretimin gerçekleşmesinde etkin rol oynayan "insan" öğesini yapı içinde ikinci plana itmeden ana hedefe bütünleştiren ilişkiler ile tasarımını kurgular. BTT Mimarlık saygın ve sektöründe lider firmalara bu tasarım kategorisinde hizmetini sunarken çevreye olan saygıya ve kirlenmenin önüne geçebilmesi için tasarımında kurgulaması gereken hususlara azami dikkat eder.

Hastane Projeleri

BTT Mimarlık fonksiyon çözümleri en karmaşık kategorilerden biri olarak kabul edilen hastane, sağlık hizmetleri yapıları üzerinde tasarımlar yapmaktadır. Hastane planlamasında uzman işletmeci kurumlarla çalışan firma ana tıbbi branşların yada baskın branşın seçiminden sonra uzman teknik heyetlerle birlikte gerçekleştirdiği beyin fırtınalarının neticesinde en uygun fonksiyon şemasını çözer.

Bina fonksiyon şemasının oluşturulmasının ardından hasta psikolojisini dikkatle gözeterek oluşturmaya başladığı ilk tasarımları tüm tedarikçilerle olan ilişkisini kurar. Hastane tasarımlarının tümünde ön plana çıkan temel unsurlardan biri olan sürdürülebilirliği tasarımlarına yansıtan firma gelişkin teknolojik ekipmanların yapı içerisindeki yerini iyi kurgulamayı hedefler. Ekipmanların özelliklerini iyi analiz eden firma yapım sırasındaki bu ekipmanlara olan özel parametreleri iyi kurgular.

Tekil villa / Konut Projeleri

BTT Mimarlık sanatsal değerini yüksek tuttuğu, şahıslara özel, kişisel beklentilere cevap veren villa ve konut yapılarına yönelik çalışmaları mesleki mutluluk ve tatmin ile icra etmektedir. Firma müstakil villalarda, diğer tüm tasarım başlıklarından daha özgür ve tasarımcının katkısının olduğu yapıları şekillendirmeyi mümkün kılmaktadır.

Kullanıcının kişisel yaşam algısı ve şeklini irdeleyen firma, soru cevap sürecine geçmeden önce tarafsız ve önyargısız gözlemlerini analitik bir düzenle kategorize edip kullanılmaya hazır biçime sokar. Yatırımcının bütçesini analiz ederek prosedürüne devam eden firma ilk eskizlerine kullanıcının katkısının değişik enstrümanlarla oalbildiğince yoğun olması için uğraş verir.

BTT Mimarlık yoğun çalışma temposunda gerçekleştirdiği müsatakil villalar / konutlar projelerinde yapının tasarım kurgusunu yapı içine de taşımak firmanın önem verdiği kurgusal öğelerden biridir. Villa dekorasyonlarında uluştığı bilgi birikimi ve tecrübeyi peryodik fuarlardan edindiği birikimlerle de destekleyen firma yapım aşamasında alternatifli modeller üzerine çok çeşitlilik sunar.

Danışmanlık Hizmetleri

BTT Mimarlık müşterilerine yeni projelerin geliştirilip uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Yatırımcıların, yatırım kararlarını vermeden önce durum değerlendirme aşamasında, proje fikirlerinin olabilirliğini inceleyip, projenin teknik, işletme ve maddi sınırlarının koşullarını doğru zamanlamayla ve gereğince doğru olarak saptamaları gereklidir. Projenin çevre ve toplum üzerindeki olası etkilerini saptaması ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. BTT Mimarlık danışmanlık başlığı altında şu hizmetleri vermektedir; Konsept geliştirme, Olabilirlik etüdü, Ekonomik fizibilite çalışmaları, Teknik fizibilite çalışmaları.

Sözleşme / Tedarik Yönetimi

Projelerin ihale süreci, teknik konuların yanında ekonomi, yasalar ve sözleşme yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir. BTT Mimarlık projenin uygulandığı iş alanı ve müşteriye bağlı olarak tüm tedarik sürecini kapsayan çeşitli hizmetler sunmaktadır, bu hizmetler; Maliyet tahmini, Altyüklenici seçimi, Tedarik stratejisinin oluşturulması, İhale şartnamelerinin hazırlanması, İhale sürecinin koordinasyonu, İhale değerlendirmesi ve ihale etme tavsiyeleri, Sözleşme müzakereleri desteği, Taşeron sözleşmeleri hazırlanması.

Proje Yönetimi ve Süreç Kontrolü

Profesyonel proje yönetimi, proje hedeflerini zaman, nitelik ve maliyet açısından tutturmanın temel bir ön koşuludur. Bu deneyime dayanarak BTT Mimarlık müşterinin yönetici danışmanı olarak proje yönetimi görevlerini de üstlenir. Bir projenin uygulamasının verim ve niteliğini önemli ölçüde arttırmak, yalınlaştırıp koordien etmek, en uygun koşullara getirmek mümkündür. Müşterilerin talep etmesi halinde BTT Mimarlık projenin tam sorumluluğunu da üstlenmektedir. BTT Mimarlık tam sorumluluk içeren proje yönetimi çerçevesinde şu hizmetleri sağlamaktadır; Proje organizasyonunun kurulması, Proje planlaması, Maliyet planlaması ve kontrolü, Kalite yönetimi, Sözleşme yönetimi, İletişim yönetimi, Döküman yönetimi, Raporlama

İnşaat Denetimi

İnşaat çalışmasının profesyonel olarak denetlenmesi, zaman, nitelik ve maliyet açısından proje hedeflerine ulaşmak için gereklidir. BTT Mimarlık müşterilerini uygulamanın bu önemli evresinde şu hizmetleri sağlamaktadır; Şantiye denetimi ve inşaat denetimi, Planlama denetimi, İnşaat yönetimi, İnşaat sürecinde danışmanlık hizmetleri, İnşaat maliyeti kontrolü ve hakediş onay süreci, Kriz yönetimi, PR çalışmaları, Kabul sürecinin yönetilmes ve belgelenmesi, Mesleki sağlık ve iş güvenliği yönetimi

Bazı Projelerimiz

Tokat Ali Yücel İşmerkezi & Otel projesi
Proje detayları »

Önay Grup Esenyurt Residence
Proje detayları »

Ağaoğlu My Village
Proje detayları »

Laleşehir Konakları
Proje detayları »

Beyzade Konakları
Proje detayları »

Sivas Eğri Köprü Konakları
Proje detayları »

TOKİ Taşdelen
Proje detayları »

İpekyolu Projesi
Proje detayları »